Medisch dossier

Uw medisch dossier

De gegevens omtrent uw behandeling(en), uw gezondheid, behandelplannen en dergelijke, houdt uw hulpverlener bij in een medisch dossier. De hulpverlener is gehouden aan het naleven van verschillende wettelijke verplichtingen bij het gebruik, het bewaren en het eventueel overdragen van uw medisch dossier aan een andere hulpverlener.

Moet uw dossier worden overgedragen omdat u bijvoorbeeld wegens verhuizing naar een andere tandarts gaat? Wij zorgen er graag voor, dat de dossieroverdracht zorgvuldig wordt afgehandeld. Om die reden verzoeken wij u vriendelijk om u persoonlijk te legitimeren aan onze balie middels een geldig legitimatiebewijs. We kunnen alleen op die manier overgaan tot het overdragen van uw dossier.