Afspraken

Uw afspraak

U kunt bij ons zowel telefonisch als bij onze balie terecht voor het maken van een afspraak bij de tandarts en/of mondhygiëniste. Indien u aan de balie een afspraak maakt, krijgt u van ons een afspraakkaart met een vermelding van de datum en het tijdstip van uw afspraak. Indien u verhinderd bent om langs te komen voor uw behandelingsafspraak, verzoeken wij u vriendelijk om dit 24 uur van te voren door te geven. Mocht dit niet het geval zijn kunnen wij genoodzaakt zijn kosten in rekening te brengen.

SMS en e-mail
Wij zorgen ervoor dat u in de week voorafgaand aan uw afspraak via SMS en/of e-mail een herinnering ontvangt. Dit is uiteraard alleen mogelijk als deze gegevens bij ons bekend zijn. Wij stellen het op prijs als wij hiertoe uw actuele e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer mogen noteren.